Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

AQUAUP

ul. Gromadzka 63/69  

30-719 Kraków                                                                                                                          biuro@aquaup.pl 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..………………. 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

*zaznacz właściwe

Śledź nas na Facebooku